Punkty edukacyjne

Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego
i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przyznała
wnioskowanemu szkoleniu:
„Historia Awiopatologii Polskiej w latach 2022-2022″
które odbędzie się w dniu
16 czerwca 2023 r.
20 punktów edukacyjnych.