Program

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-HISTORYCZNEJ 

HISTORIA AVIOPATOLOGII POLSKIEJ W LATACH 2002 – 2022

 

PIĄTEK 16.06.2023

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
10.15 – 11.00 Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk – Wybrane fakty z historii polskiej awiopatologii
w latach 1942 – 2001
11.00 – 11.40 Prof. Grzegorz Tomczyk – Historia Zakładu Chorób Drobiu PIWet -PIB
w latach 2002 – 2022
11.40 – 11.55 Lek. wet. Agata Szydłowska-Dejko – Przyczynek do historii firmy Biowet Puławy
11.55 – 12.35 Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk – Historia Zakładu Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w latach 2002 – 2022
12.35 – 12.50 Lek. wet. Marek Wiśniewski – Przyczynek do historii firmy Boehringer Ingelheim w Polsce
12.50 – 13.05 PRZERWA KAWOWA
13.05 – 13.45 Prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel – Historia Zakładu Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie 2002 – 2022
13.45 – 14.00 Lek. wet. Danuta Furmanek – Przyczynek do historii firmy MSD Animal Health w Polsce
14.00 – 14.40 Prof. dr hab. Alina Wieliczko – Historia Zakładu Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu w latach 2002 – 2022
14.40 – 15.20 Prof. dr hab. Andrzej Koncicki – Historia Zakładu Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie 2002 – 2022
15.20 – 15.35 Prof. dr hab. Kazimierz Tarasiuk – Historia nauczania przedmiotu „Choroby ptaków”
w UCMW w Krakowie 2012-2022
15.35 – 16.00 Podsumowanie obrad/ Pamiątkowa sesja zdjęciowa Uczestników
16.00 OBIAD