Organizatorzy

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków PTNW

Przewodniczący komitetu organizacyjnego
prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
V-ce przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Alina Wieliczko
V-ce przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Renata Urban – Chmiel
V-ce przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Andrzej Koncicki 
V-ce przewodniczący komitetu organizacyjnego dr hab. Krzysztof Śmietanka
V-ce przewodniczący komitetu organizacyjnego dr hab. Kazimierz Tarasiuk
Sekretarz dr hab. Beata Dolka
Członkowie Komitetu Organizacyjnego inż. Jolanta Wiśniewska
mgr Izabela Kowalska
dr hab. Aleksandra Ledwoń
dr wet. Artur Żbikowski
lek. wet. Krzysztof Adamczyk
lek. wet. Gustaw Szafraniec
dr wet. Borys Błaszczak