Bioasekuracja w drobiarstwie

Paryż, 1 grudnia 2020 r

 

Wystartował projekt NETPOULSAFE programu Horyzont 2020:

europejska sieć wzmacniająca przestrzeganie zasad bioasekuracji przez podmioty branży drobiarskiej

Oficjalnie od 1 października 2020 r. w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” rozpoczęła się realizacja projektu „NETPOULSAFE – tworzenie sieci europejskich podmiotów zajmujących się drobiarstwem w celu zwiększenia efektywności środków biologicznej ochrony ferm na rzecz zrównoważonej produkcji”. Projekt pomoże poprawić efektywność w zakresie bezpieczeństwa biologicznego w chowie drobiu poprzez opracowanie, walidację i udostępnianie środków wspierających, które pomagają w skutecznym wdrażaniu bioasekuracji.

Uruchomiony 1 października 2020 Projekt NETPOULSAFE ma na celu poprawę efektowności bezpieczeństwa biologicznego w chowie drobiu poprzez kompilację, walidację i udostępnianie praktyk wspierających bioasekurację w 7 dużych krajach produkujących drób (Francja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Belgia, Holandia i Polska), dzięki krajowym sieciom multi-aktorów skupiającym około 500 osób.

Praktyki wspierające definiuje się, jako wszelkie działania, które pomagają w skutecznym wdrażaniu bezpieczeństwa biologicznego ferm i które mogą być implementowane bezpośrednio przez producentów, doradców (w tym lekarzy weterynarii) i decydentów. Praktyki wspierające zostaną zebrane z terenu i piśmiennictwa naukowego oraz przeanalizowane z technicznego i społeczno-gospodarczego punktu widzenia, aby zostać ocenione w gospodarstwach pilotażowych lub bezpośrednio rozpowszechnione wśród producentów, zarządzających i doradców.

Odpowiednie działania będą szeroko rozpowszechniane dzięki opracowywanym w trakcie realizacji projektu materiałom (w tym materiałom audiowizualnym, arkuszom informacyjnym i modułom e-learningowym), które będą współtworzone z sieciami krajowymi w celu zapewnienia ich akceptacji i udostępniane za pośrednictwem najczęściej konsultowanych kanałów i dedykowanej platformy projektu, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych stron od wiosny 2021 roku.

Projekt finansowany z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 (H2020-RUR-2020-1) w ramach umowy o dotację nr 101000728, ma całkowity budżet w wysokości około 2 mln euro i będzie realizowany przez 3 lata, od października 2020 do września 2023 roku.

Sektor drobiarski jest jednym z głównych filarów produkcji zwierzęcej w Europie, dostarczając w roku 2018 – 15,2 mln ton mięsa drobiowego i ponad 7,5 mln ton jaj. Wartość obrotu mięsem drobiowym wynosiła 21,2 mld euro w 2015 roku i 960 mln euro w odniesieniu do jaj (dane za rok 2016).

Jest to również sektor bardzo wrażliwy na zagrożenia zdrowotne, które negatywnie wpływają na jego ekonomikę (np. dewastujące epizody grypy ptaków w latach 2015 i 2017) oraz patogeny przenoszone przez żywność (Salmonella, Campylobacter…), które mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne. Bioasekuracja jest uznawana za właściwe rozwiązanie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób i ochronie konkurencyjnych i zrównoważonych ferm drobiu. Najlepsze praktyki bioasekuracyjne są znane w całej Europie, ale ich realizacja przez producentów i innych operatorów (np. transportu, wylęgarni…) wydaje się nie być optymalna. Należy wspierać zainteresowane strony, aby skutecznie wdrażały praktyki biobezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji drobiarskiej.

Bądź na bieżąco z kanałami mediów społecznościowych NETPOULSAFE (LinkedIn i inne), aby otrzymywać regularnie najnowsze aktualizacje!

O nas

Projekt NETPOULSAFE jest koordynowany przez ITAVI (Francja) i gromadzi 13 dodatkowych partnerów z 7 krajów UE: Uniwersytet w Gent (Belgia), ZLTO (Holandia), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska), Uniwersytet w Padwie (Włochy), CECAV (Hiszpania), NAIK (Węgry), ANSES (Francja), SNGTV (Francja), INRAE (Francja), Vetworks (Belgia), EV-ILVO (Belgia), CESAC (Hiszpania) i Euroquality (Francja).

Projektem kieruje dr Anne-Christine Dufay-Lefort z paryskiego Instytutu Technologii Drobiarskich (ITAVI-Institut Technique de l’Aviculture). Za realizację polskiej części projektu odpowiedzialny jest Zespół prof. dr hab. Piotr Szeleszczuka z Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, SGGW.

Kierownikiem krajowym NETPOULSAFE jest dr n. wet. Artur Żbikowski.