Pierwsza historyczna

I KONFERENCJA NAUKOWO HISTORYCZNA

   Kierując się myślą przewodnią, że ”Historię każdego działu wiedzy, w tym i historię awiopatologii, tworzyli ludzie – pierwsi nestorzy naszej specjalizacji, bohaterowie tamtej epoki – o których nie godzi się zapominać”, zorganizowano pierwszą Konferencję Naukowo-Historyczną „Historia awiopatologii polskiej w latach 1945 – 1999”, która odbyła się w dniu 2 czerwca 2000 roku w Warszawie a jej organizatorem był Zakład Chorób Ptaków SGGW. Na czele Komitetu organizacyjnego stała Pani Profesor Wanda Barbara Borzemska, a stroną organizacyjną zajmował się sekretarz dr wet. Piotr Szeleszczuk. Miejscem spotkania była Sala Senatu w Pałacyku Rektorskim SGGW. Konferencja była niezwykle ciekawe i pełna ciepłych wspomnień o Osobach, które tworzyły podwaliny naszej specjalności. Uczestniczyli ówcześni luminarze patologii drobiu w Polsce, liczni pracownicy naukowi i lekarze praktycy (Ryc.1.).

Ryc. 1. Awiopatolodzy polscy w roku 2000.

Z okazji tej Konferencji zostały wydane (powielone i zbindowane) materiały (Ryc. 2). Opracowanie liczyło 154 stron i zawierało trzy fotografie nestorów polskiej patologii drobiu: prof. dr Kazimierza Marka, prof. dr hab. Zenona Wachnika i prof. dr hab. Wojciecha Karczewskiego. Autorami kolejnych rozdziałów tego opracowania byli: prof. dr hab. Wanda B. Borzemska; doc. dr hab. Zenon Minta; prof. dr hab. Jerzy Rzedzicki; prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz oraz dr hab. Andrzej Koncicki, prof. nadzw. UWM.

Ryc.2. Skan okładki materiałów pierwszej Konferencji Naukowo- Historycznej.

Przedmowę do materiałów Konferencji napisała Pani Profesor Borzemska podkreślając, że „Zebranie wszystkich faktów historycznych nie jest łatwe. Z wielu względów niniejsze opracowanie nie jest dziełem zakończonym”. Już wtedy podjęto bowiem wyzwanie, by wydać zwartą publikację poświęconą historii patologii drobiu/ptaków obejmującą okres 1942 – 2001. Nie było to proste, ale dzięki dużemu wysiłkowi poszczególnych Zespołów udało się i w roku 2002 ukazała się wydana przez Wydawnictwo SGGW książka „Historia awiopatologii polskiej w latach 1942 – 2001” (Ryc. 3.).

Ryc. 3. Skan okładki opracowania „Historia awiopatologii polskiej w latach 1942 – 2001”.