PODZIĘKOWANIA

Wszystkim Paniom i Panom, którzy zaszczycili nas obecnością na II Konferencji Naukowo–Historycznej „Historia aviopatologii polskiej w latach 2002 – 2022” serdecznie dziękujemy.

Było to szczególne wydarzenie, bowiem Konferencja upamiętniła 80-lecie krajowej weterynarii ptaków.

Wspólnie tworzymy historię krajowej awiopatologii drugiego dwudziestolecia XXI wieku- niech zapisują się w niej tylko dobre rzeczy.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów zawodowych!

 

Organizatorzy

 

Ryc. 1. Pamiątkowe zdjęcie uczestników I Konferencji Naukowo Historycznej – Warszawa 02 06 2000. Pałacyk Rektorski SGGW

 

 

Ryc. 2. Pamiątkowe zdjęcie uczestników II Konferencji Naukowo Historycznej – Warszawa 16 06 2023. Pałacyk Rektorski SGGW