PODZIĘKOWANIA

Wszystkim Paniom i Panom, którzy zaszczycili nas obecnością na II Konferencji Naukowo–Historycznej „Historia aviopatologii polskiej w latach 2002 – 2022” serdecznie dziękujemy. […]