Rejestracja

  Proszę uważnie wypełnić wszystkie pola

  PanPani (*)

  Tytuł naukowy/Stopień naukowy/Tytuł zawodowy (*)

  Prof.Dr hab.DrLek. wet.inne

  Imię i nazwisko (*)

  Adres mailowy (*)

  Nr prawa wykonywania zawodu (dotyczy tylko lek. wet.)

  Czy jest Pan/Pani aktualnie słuchaczem specjalizacji z zakresu chorób ptaków (*)
  NieTak
  Czy jest Pan/Pani aktualnie doktorantem w dziedzinie nauki weterynaryjne(*)
  NieTak
  Czy jest Pan/Pani aktualnie studentem wydziału medycyny weterynaryjnej (*)
  NieTak

  Dane do faktury VAT:

  Nazwa

  Ulica

  Numer kodu pocztowego
  i nazwa miasta

  NIP

  Proszę zaznaczyć:

  wniesienia opłaty konferencyjnej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji koszty nie będą zwracane, a materiały zostaną przesłane pocztą (*)

  otrzymywanie informacji związanych z problematyką ochrony zdrowia drobiu. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)  Przypominamy, że faktury dla firm płacących z konta firmowego są wystawiane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie oraz wysyłane na adres firmy pocztą tradycyjną.

  W celu otrzymania faktury na firmę prosimy o kontakt z  Panią Jolantą Wiśniewską nr tel. 22 59 36 172 lub mailowo jolanta_wisniewska(at)sggw.edu.pl W tytule maila proszę podać „Konferencja faktura”. Zastrzegamy, że do wystawienia faktury na firmę po wpłacie z konta prywatnego wymagane jest pisemne oświadczenie firmy o wpłacie w jej imieniu.

  Jeśli potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt z  Panią Jolantą Wiśniewską nr tel. 22 59 36 172 lub mailowo jolanta_wisniewska(at)sggw.edu.pl
  W tytule maila proszę podać „Konferencja faktura pro forma”.