Opłaty

OPŁATY

Wpłat należy dokonywać na konto : 24 1240 6003 1111 0000 4947 5863 umieszczając w tytule wpłaty dopisek konta kosztowego 507-20-730800-W00131-99 oraz imię i nazwisko uczestnika.

Dane odbiorcy przelewu: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.  Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Koszt uczestnictwa w Konferencji (udział w wykładach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad) wynosi 150,00 PLN (brutto).

Dla studentów Medycyny Weterynaryjnej po okazaniu ważnej legitymacji – opłata wynosi 100,00 zł.
Dla aktualnych studentów szkoleń specjalizacyjnych z obszaru CHOROBY DROBIU – opłata wynosi 100,00 zł.

Faktury
Faktury dla firm płacących z konta firmowego są wystawiane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie oraz wysyłane na adres firmy pocztą tradycyjną.

W celu otrzymania faktury na firmę prosimy o kontakt z  Panią Jolantą Wiśniewską nr tel. 22 59 36 172 lub mailowo jolanta_wisniewska(at)sggw.edu.pl W tytule maila proszę podać „Konferencja faktura”. Zastrzegamy, że do wystawienia faktury na firmę po wpłacie z konta prywatnego wymagane jest pisemne oświadczenie firmy o wpłacie w jej imieniu.

Jeśli potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt z  Panią Jolantą Wiśniewską nr tel. 22 59 36 172 lub mailowo jolanta_wisniewska(at)sggw.edu.pl
W tytule maila proszę podać „Konferencja faktura pro forma”.